Upravno pravo

Naša kancelarija pruža advokatske usluge iz oblasti upravnog prava.

Upravno pravo čine pravne norme kojima se regulišu upravno-pravni odnosi u društvu, a to su odnosi koji su uspostavljeni radi zaštite i ostvarenja javnog interesa.

Ovakav vid odnosa se uspostavlja između pojedinca ili organizacije sa državom povodom ostvarenja određenih prava ili obaveza u nekoj upravnoj stvari.

Naša kancelarija pruža advokatske usluge u raznim upravnim stvarima, u opštim i posebnim upravnim postupcima, i upravnim sporovima.