Privredno pravo

Naša kancelarija pruža usluge u oblasti privrednog prava i to u pogledu sledećih usluga:

– Osnivanje i promena pravne forme privrednih društava (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo)
– zastupanje navedenih pravnih lica u raznim vrstama postupaka
– zastupanje u stečajnom postupku

Što se tiče privrednog prava ono je regulisano sa nekoliko zakona u našoj državi, dok glavnu ulogu ima Zakon o privrednim društvima. Njime je regulisano koji sve vidovi privrednih društava postoje, kako se ista osnivaju, kako funkcionišu, donose odluke, koja su sve prava i obaveze lica koja osnivaju privredna društva, odgovornost privrednih društava, probijanje pravne ličnosti i naravno kako prestaju da postoje. Zbog složenosti ove grane prava uvek se preporučuje stručna pomoć advokata, koju naša kancelarija može da vam pruži.