Prekršajno pravo

Naša kacelarija pruža usluge u oblasti prekršajnog prava tako što zastupa fizička i pravna lica u prekršajnim postupcima.

Prekršajni postupci se po pravilu veoma brzo završavaju, rokovi zastarelosti su kratki, a rasponi zaprećenih prekršajnih kazni znaju da budu veliki. Iz tog razloga često je neophodna advokatska pomoć, koju vam može pružiti naša advokatska kancelarija.

Veoma čest slučaj je da se licima koja izvrše prekršaj izdaju prekršajni nalozi. Prekršajni nalozi se izdaju kada je zakonom ili drugim propisom kao prekršajna sankcija predvidjena novčana kazna u fiksnom iznosu, jer se radi o „lakšim“ prekršajima.

Prekršajni nalog je jedan od načina da se izbegne pokretanje prekršajnog postupka i da lice prihvati prekršajnu odgovornost i da u odredjenom roku plati polovinu novčane kazne. Na taj način lice ne odlazi kod prekršajnog sudije.

Medjutim, ukoliko lice ne prihvata prekršajnu odgovornost, ono može u roku od 8 dana od dana kada je prekršaj učinjen da podnese zahtev nadležnom Prekršajnom sudu za sudsko odlučivanje.

Ukoliko lice nakon isteka roka od 8 dana ne učini ništa od gore navedenog, doćiće do izvršenja prekršajnog naloga sa punim novčanim iznosom.

Ukoliko lice izvrši prekršaj za koji nije moguće izdati prekršajni nalog i dodje do pokretanja prekršajnog postupka, postoji mogućnost za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, sve do donošenja prvostepene presude, ukoliko lice prihvata prekršajnu odgovornost.

U tom slučaju sporazum o priznanju krivice mora da sadrži sledeće: opis prekršaja, priznanje okrivljenog, sporazum o vrsti i visini kazne, izjavu ovlašćenog podnosioca o odustajanju od prekršajnog gonjenja, sporazum o troškovima postupka i izjavu o odricanju stranke i branioca od prava na žalbu.

Sporazum o priznanju prekršaja se ne može sklopiti za prekršaje za koje se izdaje prekršajni nalog.

Naša kancelarija ima iskustva u odbranama u prekršajnim postupcima, koji se mogu završiti i oslobadjanjem od prekršajnog gonjenja usled obustave postupka ili nedostatka dokaza. Iz tog razloga naš savet je da uvek angazujete advokata kako biste mogli da imate najbolju moguću pravnu pomoć iz oblasti prekršajnog prava.