Usluge advokatske kancelarije Kristina Đapa

Porodično i nasledno pravo

Radimo različite vrste usluga iz oblasti porodičnog prava, a to su razvod braka, vršenje roditeljskog prava, sastavljanje testamenta, zastupanje u ostavinskim postupcija, itd.

Krivično pravo

Kada je reč o krivičnom pravu, naša kancelarija u Novom Sadu pruža usluge u pretkrivičnom i krivičnom postupku pred sudovima u Srbiji, ali i pred drugim državnim organima.

Prekršajno pravo

Imamo veliko iskustvo u odbrani fizičkih i pravnih lica u oblasti prekršajnog prava. Mnogi postupci koje smo vodili su se završavali oslobađanjem od prekršajnog gonjenja.

Naknada štete

Ako ste imali saobraćajnu nezgodu ili bilo kakvu povredu na radu, zatim ako ste pali na ledu ili ako ste doživeli ujed psa, možemo za vas voditi postupak za naknadu štete.

Stvarno i građansko pravo

Pružamo usluge stvarnog i građanskog prava, bez obzira na to da li vam je potrebno sticanje održajem, pravo preče kupovine, plodouživanje, legalizacija objektata i druge usluge.

Upravno pravo

Naša kancelarija koja je pozicionirana u Novom Sadu pruža advokatske usluge iz oblasti upravnog prava. Vršimo usluge u opštim i posebnim upravnim postupcima, kao i upravnim sporovima.

Privredno pravo

Pružamo usluge iz privrednog prava, bez obzira na to da li vam je potrebno osnivanje ili promena pravne forme privrednog društva, kao i zastupanje pravnih lica u raznim vrstama postupaka.

Ugovorno pravo

Pišemo za vas različite vrste ugovora, kao što su ugovori o kupoprodaji, o zakupu lokala ili bilo kakve nepokretnosti, zatim ugovora o poklonu, o doživotnom izdržavanju, itd.