Usluge

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Razvod braka
Vršenje roditeljskog prava
Izdržavanje između roditelja i dece, supružnika i drugih lica
Zastupanje u ostavinskim postupcima
Sastavljanje testamenta
Sastavljanje Ugovora o doživotnom izdržavanju
Pročitaj više

STVARNO I GRAĐANSKO PRAVO

Sticanje održajem
Legalizacija objekata
Pravo preče kupovine
Državina
Plodouživanje
Ostala svojinsko-pravna pitanja
Pročitaj više

KRIVIČNO PRAVO

Naša kancelarija pruža advokatske usluge u predkrivičnom postupku, krivičnom postupku kao i postupcima po redovnim ili vanrednim pravnim lekovima i to pred sudovima svih nadležnosti u Republici Srbiji, kao i drugim državnim ogranima.
Pročitaj više

PRIVREDNO PRAVO

Osnivanje i promena pravne forme privrednih društava
Zastupanje pravnih lica u raznim vrstama postupaka
Zastupanje u stečajnom postupku
Pročitaj više

UGOVORNO PRAVO

Ugovor o kupoprodaji
Ugovor o zakupu nepokretnosti
Ugovor o poklonu
Ugovor o doživotnom izdržavanju
Ugovor o podeli bračne tekovine
Raskidi predmetnih ugovora
Pročitaj više

UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo čine pravne norme kojima se regulišu upravno-pravni odnosi u društvu, a to su odnosi koji su uspostavljeni radi zaštite i ostvarenja javnog interesa.
Pružamo advokatske usluge u raznim upravnim stvarima, u opštim i posebnim upravnim postupcima i upravnim sporovima.
Pročitaj više

PREKRŠAJNO PRAVO

Naša kacelarija pruža usluge u oblasti prekršajnog prava tako što zastupa fizička i pravna lica u prekršajnim postupcima.
Pročitaj više

NAKNADA ŠTETE

Možemo da vas zastupamo u slučajevima postupaka za naknadu štete prilikom: saobraćajnih nezgoda, upada u šaht, pada na led, ujeda psa, pada u gradskom autobusu, povrede na radu, nezgoda u školi ili vrtiću, tuče na javnim mestima, nasilja u porodici i dr.
Pročitaj više