Korisna dokumentacija

Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Odluka o licima zaduženim za neposrednu primenu mera lične zaštite

Odluka o određivanju lica koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja zaštitne opreme

Punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom

Saglasnost roditelja za prelazak preko granice

Izjava o odricanju prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta

Priznanica

Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu zabrane pušenja