Biografija

Kristina Đapa, rođena Trkulja osnivač je Advokatske kancelarije Đapa. Rođena je u Kikindi 1988. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene Gimnazije upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Za vreme studija završila je Kurs „Krivično pravo u Sjedinjenim Američkim Državama“, koji je vodio sudija Dale A. Crawford iz Amerike, kurs Retorike kod profesora Sime Avramovića na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jedan je od osnivača Udruženja „Srpsko kulturno kolo Despot Stefan Lazarević“.

(Certificates of the course Criminal law in the United States of America, obtained at Faculty of Law University of Begrade in 2011, a lecturer judge Dale A.Crawford from USA 2011)

Kao sudijski pripravnik počinje da radi 2012. godine u Privrednom sudu u Novom Sadu. Svoj pripravnički staž obavljala je u Privrednom sudu u Novom Sadu, u Osnovnom sudu u Novom Sadu kod sudija koje sude u oblastima krivičnog i građanskog prava, u Višem sudu u Novom Sadu kod sudije koji je sudio u krivičnim postupcima prema maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Nakon položenog pravnosudnog ispita 2015. godine počinje da radi kao sudijski saradnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu kod sudija koje sude u oblastima građanskog prava.

2018. godine počinje da radi kao advokatski saradnik u jednoj poznatoj advokatskoj kancelariji. Te iste godine polaže advokatski ispit i upisuje u Imenik Advokatske Komore Vojvodine kao advokat i postaje zamenik rukovodioca Građanskog odeljenja Advokatske kancelarije u kojoj radi.

 

Od 2019. godine poseduje Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, te zastupa maloletna lica u svim fazama krivičnog postupka koji se vode prema maloletnicima.

Nakon što se ostvaruje kao majka 2020. godine, samostalno nastavlja svoj rad kao osnivač Advokatske kancelarije Đapa.

Govori engleski jezik i ima znanje u razumevanju češkog jezika.

Njen moto: „Veruj u sebe i možeš postići sve šta želiš“.