Ljudi često nemaju pitanja kada dolazi do zaključenja bračne zajednice, niti do nastanka vanbračne zajednice života između muškarca i žene. Tu je apsolutno sve jasno.

Međutim, problemi nastaju onog momenta kada između bračnih i vanbračnih supružnika dođe do poremećenih i ozbiljno i trajno narušenih međusobnih odnosa. Naročito ako je u toj zajednici života došlo do nastanka zajedničke imovine, kao i do rođenja dece. U tom slučaju supružnicima je potrebna stručna pravna promoć, pomoć advokata kako bi rešili pitanje razvoda braka, vršenja roditeljskog prava i deobu zajedničke imovine.


Sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi supružnika


Do razvoda braka može doći na dva načina, jedan je u vidu sporazumnog razvoda braka ili razvoda po tužbi nekog od supružnika.

Supružnici imaju pravo na razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu. Naravno ovakav vid sporazuma je moguć ako su obe strane spremne za saradnju i zajednički dogovor.

Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.
Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Naravno ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika, a nema mesta dogovoru da bi došlo do sporazuma, svaki od supružnika ima pravo da podnese tužbu za razvod braka.

U postupku za razvod braka sud će odlučivati o prebivalištu dece ili deteta ukoliko ih ima i vršenju roditeljskog prava.


Vanbračni partneri, njihova prava i dužnosti pri prestanku vanbračne zajednice


Vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim Zakonom o porodičnim odnosima.

Vanbračna zajednica za razliku od bračne prestaje da postoji kada prestane faktička zajednica života vanbračnih partnera.

Ona neformalno nastaje i neformalno prestaje.

Što se tiče deobe zajedničke imovine supružnika u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela
svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Do deobe može doći za vreme trajanja braka, kao i nakon prestanka bračne zajednice.

Supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine (sporazumna deoba), ukoliko to nije moguće može se pokretnuti sudski postupak (sudska deoba).

Na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno se primenjuju odredbe Zakona o porodičnim odnosima, u delu o imovinskim odnosima supružnika.

 

Ukoliko vam je potrebna stručna pravna pomoć u pogledu oblasti prava koji se bave regulisanjem razvoda braka ili prestanka vanbračnih zajenica, pozovite nas i ugovorite konsultacije.