Na republičkom referendumu gradjani se izjašnjavaju o referendumskom pitanju: „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?“

Promene, promene, promene. Svi ljudi vole promene, jer ih to asocira na nešto novo i nešto što može da donese bolje sutra.

Međutim, nisu sve promene nužno dobre. One sa sobom mogu da donesu bezbroj raznih problema, ukoliko se donose neplanski i u nevreme.

Da bi došlo do istinskih i pravih promena u nekom društvu neophodno je da to isto društvo sazri za iste i da stvori pogodno tlo na kome je moguće zasaditi tu novu promenu, koja bi pustila korenje i sutra procvetala, a ne da ista postane korov kojeg se nećemo moći rešiti u budućnosti nikako.

Promena ne treba da bude nužna, već sitematska, planska i doneta u pravo vreme, kada je društvo spremno za istu.

Ukoliko je prihvatimo bez razmišljanja samo da bi do nje došlo, imaćemo problema sa posledicama iste.

Ti problemi neće biti lako rešivi.

Tako je i u ovom slučaju.

Da li smo spremni za promenu Ustava Republike Srbije?

Društvo u kome trenutno živimo samo po sebi treba da menja atmosferu življenja na bolje: poštovanjem moralnih normni, javnog poretka, propisa, vrednovanjem ljudskih vrlina i odnosa čoveka prema drugom čoveku. Menjamo sebe i društvo u kome živimo na bolje,

Šta vi mislite?

Advokat Novi Sad – Kristina Đapa (advokatdjapa.rs)